تبلیغات
behesh begin - I know I”ll need her until the stars all burn away
در این دنیا کسی بی غم نباشداگر باشد بنی آدم نباشد

I know I”ll need her until the stars all burn away

چهارشنبه 21 مهر 1389 10:31 ق.ظ

نویسنده : masoud silver
ارسال شده در: داســـــــتان ،

Where do I begin to tell the story
از کجای قصه شروع کنم

 

Of how great a love can be

از اینکه عشقی می تواند چقدر وسیع باشد

 

The sweet love story that is older than the sea

داستانی شیرین از عشق که عمرش از دریا ها نیز بیشتر
است.

 

The simple truth about the love she brings to me

حقیقتی ساده در باره ی عشقی که او به من هدیه داد


Where do I start

از کجا شروع کنم؟

 

With her first hello

با اولین سلامش

Where do I begin to tell the story
از کجای قصه شروع کنم

 

Of how great a love can be

از اینکه عشقی می تواند چقدر وسیع باشد

 

The sweet love story that is older than the sea

داستانی شیرین از عشق که عمرش از دریا ها نیز بیشتر
است.

 

The simple truth about the love she brings to me

حقیقتی ساده در باره ی عشقی که او به من هدیه داد


Where do I start

از کجا شروع کنم؟

 

With her first hello

با اولین سلامش

 

She gave me meaning to this empty world of mine
معنای جدیدی به جهان پوچ من داد

 

There”ll never be another love
, another time
دیگر هیچ وقت چنان عشقی وجود نخواهد داشت


She came into my life & made the living fine

او به زندگی من پا گذاشت و آنرا شیرین کرد.

She
fills my heart
او قلب مرا پر کرد


She fills my heart with very especial things
او قلب مرا توسط چیزهای مخصوصی پر کرد


With Angel songs & with wild imaginings
با آواز فرشته ها ، با تصوراتی حاصل از اشتیاق و علاقه ی زیاد


She fills my soul with so much love
او روح مرا با انبوهی از عشق پر کرد


That any where I go I”m never lonely
و برای همین هر کجا که بروم تنها نخواهم ماند


With her around who could be lonely
با وجود همراهی او چه کسی تنها خواهد ماند؟


I reach for her hand it s always there

و هر وقت در جستجوی دستان او باشم او در کنار من است.

How long does it last?
چه مدت ممکن است از این عشق گذشته باشد؟


Can love be measured by the hours in a day
آیا میتوان عشق را توسط ساعات روز اندازه گرفت؟


I have no answers now But this much I can say

من هم اکنون هیچ جوابی ندارم اما همین قدر میتوانم بگویم که

I know I”ll need her until the stars all burn away
میدانم تا زمانیکه ستاره ها میدرخشند به او احتیاج خواهم داشت


And she”ll be there
و او خواهد بود


How long does it last?
چه مدت ممکن است از این عشق گذشته باشد؟


Can love be measured by the hours in a day
آیا میتوان عشق را توسط ساعات روز اندازه گرفت؟


I have no answers now But this much I can say

من هم اکنون هیچ جوابی ندارم اما همین قدر میتوانم بگویم که

I know I”ll need her until the stars all burn away
میدانم به او احتیاج دارم تا زمانیکه ستاره ها میدرخشند


And she”ll be there
و او آنجاست.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -